ارتقاء کیفیت آموزشی ؛ فرهنگی و پرورشی هنرستان هوشمند کاردانش و فنی حرفه ای جامع پسرانه شاهد شهید مصطفی احمدی روشن در راستای علم و فناوری روز دنیا نوید بخش تحقَ ایران اسلامی می باشد
منوی اصلی » شاهد » گالری عکس متولّدین ماه جاری

«««تولّدتان مبارک»»» گالری عکس متولّدین ماه جاری «««تولّدتان مبارک»»»

Back

یک دیدگاه بگزارید